Wzorowe Przedszkole

Starania Fundacji w dziedzinie oświaty pozwoliły zauważyć, że istnieje realna potrzeba wspierania polskich przedszkoli funkcjonujących na Litwie oraz pracujących w nich osób. Współpracując z nauczycielami wychowania przedszkolnego, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci w polskich przedszkolach poza granicami RP. Przekonani, że planowane działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin.

Wzorowe Przedszkole to projekt, który dzięki dotacji z Kancelarii Senatu, powstał w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkola. Na Litwie funkcjonują przedszkola z polskim językiem nauczania i właśnie do nauczycielek tych placówek jest skierowany nasz program. Nawiązaliśmy współpracę z 23-ma przedszkolami (w niektórych z nich, działają aż trzy grupy polskojęzyczne). Chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie było aż za wiele. Ostatecznie w szkoleniach, jako pierwszym etapie projektu, weźmie udział ponad 80 wychowawczyń.

Drugi etap projektu to zaopatrzenie grup przedszkolnych w pomoce edukacyjne takie jak: książki, plansze dydaktyczne czy płyty. Zapewnimy także materiały, z których korzystać mogą pracownicy przedszkoli. Pozwoli to wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na szkoleniach.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Ewelina Borkowska


tel.: +370 678 18 507
+48 79 27 49 238


e-mail: sekretariat@wilenszczyzna.org.pl

Edycja pierwsza (2016)

Pierwsze szkolenie w Wilnie

Pierwsze szkolenie w ramach projektu Wzorowe Przedszkole odbyło się 23-24 września w Wilnie. Prelegentką była pani Beata Jaworska, wieloletni pedagog i nauczyciel przedszkolny. Tematy poruszane podczas niego to:

 • konstruowanie programów dydaktycznych, strategie dydaktyczne, prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • organizowanie aktywności dziecka z wykorzystaniem sztuki;
 • współpraca z rodzicem, budowanie dobrej komunikacji;
 • rozwój psychoruchowy dzieci – wspomaganie rozwoju, zaburzenia rozwoju.

Drugie szkolenie w Wilnie

W dniach 15-16 października w Wilnie odbyło się drugie szkolenie. Znana już wszystkim trenerka szkoleń pedagogicznych pani Beata Jaworska znowu zdobyła uwagę słuchaczy. Dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem i niespożytą energią w pracy z dziećmi. Tym razem wychowawczynie polskojęzycznych grup przedszkolnych miały szansę usłyszeć o:

 • organizowaniu aktywności dziecka z wykorzystaniem sztuki,
 • współpracy z rodzicem, budowaniu dobrej komunikacji;
 • rozwoju psychoruchowym dzieci – zaburzeniach i wspomaganiu rozwoju.

Trzecie szkolenie w Krakowie

Trzecie już spotkanie szkoleniowe było szczególnym bogactwem doświadczeń dla wychowawczyń przedszkolnych. Odbyło się ono 3-4 grudnia. Zostało ono połączone z wyjazdem do Krakowa, więc oprócz godzin spędzonych w sali szkoleniowej, panie nauczycielki miały okazję skorzystać z piękna polskiej kultury. Szkolenia dotyczyły:

 • konstruowania programów dydaktycznych, strategii dydaktycznych, prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • bajkoterapii z elementami edukacji czytelniczej w pracy z dziećmi w przedszkolu;
 • odżywiania dziecka w wieku przedszkolnym.

Zostały one przeprowadzone przez panią dietetyk i panią Beatę Jaworską, szkoleniowca z lubelskiego ośrodka Lokomotywy.

Książki, książki i jeszcze więcej książek…

Ostatnim etapem projektu Wzorowe Przedszkole było skompletowanie pomocy edukacyjnych takich jak książki, plansze czy płyty, a także materiałów, z których korzystać mogą pracownicy przedszkoli. 23 placówki otrzymały następujące pakiety:

 • zestawy plansz konturowych i demonstracyjnych dla dzieci starszych i młodszych;
 • karty obserwacji dziecka;
 • programy wychowania przedszkolnego;
 • przewodniki metodyczne;
 • opowiadania;
 • bajki;
 • karty zadaniowe i ćwiczenia interaktywne;
 • scenariusze zajęć teatralnych;
 • pomoce ilustracyjne;
 • przewodniki zabaw sensorycznych;
 • baśnie, audiobooki, płyty;
 • chusty animacyjne z przewodnikami.

Przebieg programu

W trakcie realizacji projektu przewidziane są cztery spotkania w formie warsztatów – trzy jednodniowe spotkania w Wilnie oraz jedno weekendowe spotkanie w Polsce, które odbędą się według następującego harmonogramu:

 • 15-16 września 2018 – I spotkanie w Wilnie
 • 13-14 października 2018 – II spotkanie w Wilnie
 • 10-11 listopada 2018 – III spotkanie w Wilnie
 • 15-16 grudnia 2018 – IV spotkanie w Polsce