Zapytanie ofertowe – porównawcze nr 2/INFO Wilno/PARTNERZY/2018

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty na usługi wykonawcze, polegające na
wdrożeniu technologicznym projektu dotyczącego stworzenia telewizji skierowanej do polonii na
Litwie, pod roboczym tytułem „INFO WILNO”.
W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się: zaproszenie do składania ofert, wzór oferty ,
wzory wymaganych załączników.