Zapytanie ofertowe – porównawcze nr 3/INFO Wilno/PARTNERZY/2018

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty na usługi eksperckie, polegające na
polegające na: formatowaniu i opracowaniu merytorycznej i programowej oferty, przeszkoleniu
lokalnego zespołu do jej realizacji, oraz na stworzeniu strategii rozwoju i funkcjonowania
informacyjno-publicystycznej, polskojęzycznej redakcji korespondenckiej w Wilnie na lata 2019-
2021.
W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się: zaproszenie do składania ofert, wzór oferty ,
wzory wymaganych załączników.