Zapytanie ofertowe – porównawcze nr 1/INFO Wilno/PARTNERZY/2018

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty na usługi wykonawcze, polegające na
zarządzaniu bieżącą produkcją i administracją projektu dotyczącego stworzenia telewizji
skierowanej do Polonii na Litwie.
W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się: zaproszenie do składania ofert, wzór oferty ,
wzory wymaganych załączników.