Katolickie Dni Młodzieży


Katolickie Dni Młodzieży to jedyna katolicka impreza w języku polskim na Litwie, która od 2006 do 2017 roku  tradycyjnie odbywała się w Szumsku i była namiastką Światowych Dni Młodzieży.

Koordynator projektu