Wystawa „Józef Mackiewicz – ocalony od zapomnienia wileński publicysta”


Mobilna wystawa o kontrowersyjnym życiu publicysty Józefa Mackiewicza, którego posiadłość znajduje się niedaleko Wilna, w Czarnym Borze.

Wystawa ma przybliżyć młodym osobom z Wileńszczyzny życie i twórczość człowieka, który zawsze miał na celu głoszenie tylko i wyłącznie prawdy, za co był ścigany i skazany nawet na karę śmierci! Był jednym z pierwszych dziennikarzy, posłanych na ekshumację zwłok do Katynia. Józef Mackiewicz przeżył niezwykłe życie, o którym i jest tegoroczna wystawa.

Z powodu kwarantanny na Litwie, niestety, nie mogliśmy wystawić jej w wielu szkołach, lecz wystawę mogli obejrzeć przybywający do Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie. Również jest dostępna w wirtualnej wersji.

Link do wirtualnej wystawy:

https://kuula.co/share/collection/7PVrM?fs=1&vr=0&zoom=1&initload=0&thumbs=1&info=1&logo=1&fbclid=IwAR3A2FI4cI5KhLRBLO8tSoE1jUwOx-gG6Pc1j4cVsEcaH3k_DrKPKQ2aAZ8

 

 

Zadanie zostało sfinansowane przez Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelaria Premiera w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Koordynator projektu