Warsztaty dziennikarskie pt. „Dziennikarz na wzór Józefa Mackiewicza”


W letniej posiadłości publicysty Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze, na początku grudnia, odbyły się po raz pierwszy warsztaty dziennikarskie pt. „Dziennikarz na wzór Józefa Mackiewicza”.
Warsztaty poprowadziły znane i lubiane dziennikarki na Wileńszczyźnie – P. Ilona Lewandowska i P. Ewa Wołkanowska-Kołodziej.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stylami pisania Mackiewicza, analizowali fragmenty jego twórczości i na jej podstawie uczyli się tajemnic dobrego pisania. Mogli się też zainspirować poprzez dyskusje, prace w grupach i wykłady o tym jak pisać ciekawie, nie zanudzać czytelnika i swoim pisaniem zmieniać świat!
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy kształcąc się w letniskowej posiadłości pisarza!
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wartość dofinansowania: 7 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 7 000,17 PLN

Koordynator projektu