Fundacja
Wileńszczyzna

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami naszego kraju.

Fundacja
Wileńszczyzna

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami naszego kraju.

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe – porównawcze nr 3/INFO Wilno/PARTNERZY/2018

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty na usługi eksperckie, polegające na polegające na: formatowaniu i opracowaniu merytorycznej i programowej oferty, przeszkoleniu lokalnego zespołu do jej realizacji, oraz na stworzeniu strategii rozwoju i funkcjonowania informacyjno-publicystycznej, polskojęzycznej redakcji korespondenckiej w Wilnie na…
CZYTAJ DALEJ

Zapytanie ofertowe – porównawcze nr 2/INFO Wilno/PARTNERZY/2018

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty na usługi wykonawcze, polegające na wdrożeniu technologicznym projektu dotyczącego stworzenia telewizji skierowanej do polonii na Litwie, pod roboczym tytułem „INFO WILNO”. W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się: zaproszenie do składania ofert, wzór oferty ,…
CZYTAJ DALEJ

Zapytanie ofertowe – porównawcze nr 1/INFO Wilno/PARTNERZY/2018

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty na usługi wykonawcze, polegające na zarządzaniu bieżącą produkcją i administracją projektu dotyczącego stworzenia telewizji skierowanej do Polonii na Litwie. W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się: zaproszenie do składania ofert, wzór oferty , wzory wymaganych…
CZYTAJ DALEJ

KONTAKT

Ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa 

tel. +48 509 538 764

fundacja.wilenszczyzna@gmail.com

KONTAKT

Ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa 

tel. +48 509 538 764

fundacja.wilenszczyzna@gmail.com

O FUNDACJI

Idea stworzenia pozarządowej organizacji, działającej na rzecz zbliżenia Polski i Litwy, zrodziła się wśród wywodzących się z Litwy studentów i absolwentów polskich uczelni. Ich wieloletnie doświadczenie w kontaktach pomiędzy tymi dwoma krajami zaowocowały ustanowieniem 6 lutego 2007 roku Fundacji „Wileńszczyzna”. Fundatorami Fundacji byli Piotr Jankowski i Miroslav Ciunovič.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Kanoniej 20/22 lok 16.

Zasadniczym celem działania Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych w krajach byłego ZSRR bądź studiujących w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez:

  • udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom narodowości polskiej z zagranicy i Polonii;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa polskiego i polonijnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w kraju zamieszkiwania Polaków,
  • działalność na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.

PARTNERZY

Fundacja
Wileńszczyzna

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami naszego kraju.