Fundacja
Wileńszczyzna

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami naszego kraju.

Fundacja
Wileńszczyzna

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami naszego kraju.

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do złożenia oferty

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do złożenia oferty w otwartym naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania pod roboczym tytułem "Info Wilno" W załącznikach zamieszczonych poniżej znajdują się następujące dokumenty: 1. Regulamin otwartego naboru partnerów Pobierz 2. Wzór oferty Pobierz
CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na pokazy filmowe

Fundacja Wileńszczyzna wraz ze swoim Partnerem – firmą Tauron - ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na otwarte pokazy filmów przedstawiających sylwetki bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Pokazy odbędą się w następujących terminach: 12 o godzinie 18:00 w sali przy parafii pw.…
CZYTAJ DALEJ

Wzorowe przedszkole na Wileńszczyźnie

Wzorowe przedszkole na Wileńszczyźnie  wyjazd do Trójmiasta   harmonogram: Wilno – Gdynia – Gdańsk – Wilno, 10 – 12 listopada 2017 Piątek, 10 listopada 2017 8:00 (czasu litewskiego) Wyjazd z Wilna (parking przy Ostrej Bramie (Aušros Vartų g. 14, Vilnius…
CZYTAJ DALEJ

KONTAKT

Ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa 

tel. +48 509 538 764

fundacja.wilenszczyzna@gmail.com

KONTAKT

Ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa 

tel. +48 509 538 764

fundacja.wilenszczyzna@gmail.com

O FUNDACJI

Idea stworzenia pozarządowej organizacji, działającej na rzecz zbliżenia Polski i Litwy, zrodziła się wśród wywodzących się z Litwy studentów i absolwentów polskich uczelni. Ich wieloletnie doświadczenie w kontaktach pomiędzy tymi dwoma krajami zaowocowały ustanowieniem 6 lutego 2007 roku Fundacji „Wileńszczyzna”. Fundatorami Fundacji byli Piotr Jankowski i Miroslav Ciunovič.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Kanoniej 20/22 lok 16.

Zasadniczym celem działania Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych w krajach byłego ZSRR bądź studiujących w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez:

  • udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom narodowości polskiej z zagranicy i Polonii;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa polskiego i polonijnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w kraju zamieszkiwania Polaków,
  • działalność na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.

PARTNERZY

Fundacja
Wileńszczyzna

Celem Fundacji jest wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami naszego kraju.