DOŁĄCZ DO GRONA PARTNERÓW FUNDACJI I POMAGAJ!

,,Poczucie wspólnoty na wszystkich poziomach życia to klucz do dobrego funkcjonowania społeczeństwa. Musimy stwarzać warunki społeczne, prawne, polityczne, żeby ludzie mieli poczucie, że mogą razem coś dla siebie zdziałać.” 

Prof. Piotr Sztompka 

 

Wierzymy, iż razem możemy zmieniać rzeczywistość naszych rodaków mieszkających poza granicami kraju, przyczyniać się do wzrostu dobrobytu środowiska polonijnego, wzmacniać jego kapitał społeczny i więź z Polską. 

Korzyści ze współpracy Fundacji i przedsiębiorstw to m.in.:

 • Wartość dodana dla społeczeństwa
 • Zwiększenie powodzenia przedsięwzięć obu stron dzięki wykorzystaniu efektu synergii  
 • Wzrost wrażliwości społecznej i motywacji pracowników
 • Realizowanie celów firmy wynikających z CSR
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku i zwiększenie zaufania społecznego do obu podmiotów 
 • Wzajemna inspiracja i innowacyjne rozwiązania

Korzyści wynikające ze współpracy Fundacji z biznesem mają, przede wszystkim, wartość dodaną dla społeczeństwa. Taka współpraca przyczynia się nie tylko do ograniczenia jakiegoś istotnego społecznie problemu, ale w dużej mierze umożliwia działanie u źródeł problemu, a nie tylko zwalczanie jego skutków. 

Jakie są korzyści społeczne ze współpracy?  

 1. Fundacja efektywniej realizuje swoje cele statutowe;
 2. Wzrasta poziom zaangażowania w realizację ważnych celów społecznych;
 3. Organizacje zyskują lepszy wizerunek społeczny i dzięki temu są w stanie mocniej zaangażować się w inne programy. 

 

Co każdy z Partnerów może wnieść do współpracy? 

FUNDACJA:

 • wiedza z zakresu budowania i zarządzania projektami społecznymi  
 • znajomość problemów społecznych  
 • wartości  
 • dobra marka  
 • wiarygodność 

 

BIZNES:  

 • produkty bądź usługi  
 • wsparcie finansowe  
 • zasoby ludzkie (wolontariat pracowniczy)  
 • wiedza z zakresu zarządzania, marketingu, PR

 

Masz pytania? Chcesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

 

Fundacja Wileńszczyzna

sekretariat@wilenszczyzna.org.pl

 

Wybierz optymalny sposób współpracy i dołącz do nas!