Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie 2018


Jesień w Fundacji Wileńszczyzna jest bardzo intensywnym czasem ze względu na realizację kilku projektów edukacyjnych jednocześnie. Organizacja szkoleń, mnóstwo mikro-czynności, wyjazdy służbowe, niezliczona ilość spotkań, dużo wypitej kawy, ale ponad tym wszystkim jest ogrom satysfakcji i świadomość tego, dla kogo się to wszystko robi!

 

Był to czas nowych znajomości, rozwoju, wymiany doświadczeń i samodoskonalenia się. Cieszymy się, że ponad 100 nauczycieli wychowania przedszkolnego zaufali nam i z sukcesem podnieśli swoje kompetencje zawodowe w organizowanych przez Fundację Wileńszczyzna szkoleniach.

 

Jak to było?

 

W ostatnim kwartale minionego roku odbyła się III. edycja programu Wzorowe Przedszkole.

Program łączył w sobie 2 projekty edukacyjne, które zostały zrealizowane równolegle w dwóch miejscowościach na Wileńszczyźnie:

  • Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie – w Solecznikach,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla wychowawców przedszkoli – w Niemenczynie.

 

Przez 3 weekendy w terminie wrzesień-listopad spotykaliśmy się z Uczestniczkami na cyklu szkoleniowo-warsztatowym, który poprowadził zespół wykwalifikowanych specjalistów z ośrodka szkoleniowego „LOGOS” Anna Skrzypek-Woźniacka w Lublinie. Trenerki zapewniły kompleksowy i wysoki poziom szkolenia, zaprezentowały szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Sposób realizacji zajęć angażował Uczestników do aktywnego udziału w części praktycznej.

 

Każde spotkanie weekendowe obejmowało inny zakres tematyczny:

29-30.09 – Wspomaganie dziecka w wieku przedszkolnym, wczesne wsparcie dzieci z zaburzeniami rozwoju

27-28.10 – Kształtowanie kreatywności dziecka i wychowanie poprzez sztukę

24-25.11 – Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie kształtowania rozwoju językowego dziecka

 

 

Uczestniczki, które wzięły udział co najmniej w 2 spotkaniach szkoleniowych, otrzymały certyfikaty potwierdzające odbyty kurs. Na tej samej zasadzie, wszystkie Panie zostały zaopatrzone w materiały dydaktyczne w języku polskim.

 

 

 Zostały zrealizowane następujące cele programu:

 

  • 114 nauczycieli wychowania przedszkolnego pogłębiło swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych i wychowawczych;
  • Uczestniczki wzmocniły swoje kompetencje zawodowe;
  • Uczestniczki otrzymały pakiet materiałów dydaktycznych.

 

Z badania wynika, że:

 

  •   100% respondentów ponownie wzięłoby udział w takich szkoleniach;
  •   Uczestnicy wykazali swoje zadowolenie z udziału w organizowanych szkoleniach;
  •   Oczekiwania respondentów zostały spełnione.

 

 

Podziękowania

 

Nasze podziękowania kierujemy do kierowników oświaty w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim, którzy przyczynili się do sprawnego przepływu informacji na temat realizowanych projektów. Serdecznie dziękujemy również dla dyrekcji przedszkoli w Niemenczynie i Solecznikach – dla Pani Iwony Wojnicz oraz Pani Danieli Bogdziewicz, za zaangażowanie i pomoc w kwestiach związanych z organizacją szkoleń, a zwłaszcza za udostępnienie pomieszczeń dla przeprowadzenia naszych spotkań.

Koordynator projektu