Wileńska Paczka 2023

W 2023 roku wsparcie dotarło do 200 najmłodszych przedstawicieli Polonii.


W minionym roku udało się zorganizować XI już edycję projektu „Wileńska paczka”. Pomoc skierowana była do 100 najbardziej potrzebujących polskich rodzin, żyjących w Rejonie wileńskim, solecznickim i trockim na Litwie. Rodziny te borykają się często z problemem ubóstwa, który pogłębił się znacznie w okresie pandemii koronawirusa. Pomoc ma szczególne znaczenie we wzmacnianiu więzi między Polską, a Polonią – dzieci i młodzież w okresie Bożonarodzeniowym mogli otrzymać upominek oraz życzenia, przygotowane i przekazane specjalnie dla nich z Polski. 

W 2023 roku wsparcie dotarło do 200 najmłodszych przedstawicieli Polonii.

Wsparcie udzielane ubogim z litewskiej Polonii przyczynia się do godnego przeżycia świąt oraz okresu noworocznego. Więź z krajem pochodzenia i przekonanie, że żywa jest pamięć o litewskiej Polonii, daje poczucie przynależności narodowej. Niemniej ważny jest kontakt z biorącymi udział w akcji wolontariuszami, którzy brali udział w dostarczaniu paczek potrzebującym: przedstawicielami Polonii litewskiej, Polonii białoruskiej oraz Litwinami. Ich aktywność i zaangażowanie to kolejny pozytywny aspekt naszego programu, pozwalający już kolejny raz wzmacniać chęć wzajemnej pomocy wśród lokalnych społeczności.

Każda z radością otwarta paczka, uśmiech dziecka, łzy wzruszenia umacniają nas w przekonaniu, że akcja przynosi owoce i powinna być kontynuowana w kolejnych latach. 

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

 

Koordynator projektu