Wzorowe Przedszkole

Starania Fundacji w dziedzinie oświaty pozwoliły zauważyć, że istnieje realna potrzeba wspierania polskich przedszkoli funkcjonujących na Litwie oraz pracujących w nich osób. Współpracując z nauczycielami wychowania przedszkolnego, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci w polskich przedszkolach poza granicami RP. Jesteśmy przekonani, że planowane działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin.


Fundacja Wileńszczyzna rusza z IV. edycją programu „Wzorowe Przedszkole”, który ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wychowawców przedszkoli w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną pracownikom polskich placówek oświatowych w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim.

Całość działań dotyczy projektu pt. „Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie” wspieranego przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i skierowanego do nauczycieli pracujących w polskich przedszkolach na Litwie.

Strona projektu

Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie 2019

Co oferujemy

Przedszkola, które przyłączą się do realizacji programu „Wzorowe Przedszkole” otrzymają pełne wsparcie i pomoc dla rozwoju umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy nauczyciela dla swoich pracowników. Wychowawcy uzyskają możliwość wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym cyklu szkoleń metodyczno-praktycznych, skierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

W tegorocznej edycji spotkań zostanie poruszona tematyka z zakresu:

  • powszechnej edukacji muzycznej i edukacji matematycznej,
  • integracji i animacji czasu wolnego,
  • plastyki i eksperymentu.

Przebieg programu

W trakcie realizacji projektu przewidziane są szkolenia w formie trzech spotkań jednodniowych, które odbędą się jesienią 2019 roku. Planowane terminy spotkań to:

  • I. spotkanie – 26 października 2019 r.
  • II. spotkanie – 16 listopada 2019 r.
  • III. spotkanie – 30 listopada 2019 r.

Podczas warsztatów prowadzonych przez specjalistyczny ośrodek z Polski, wychowawcy będą kształtować kluczowe kompetencje oraz otrzymywać wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji przedszkolnej dzieci. W kontekście rozwoju zawodowego istotna będzie także wzajemna wymiana doświadczeń z pracownikami innych placówek oświatowych.

Dla beneficjentów programu Wzorowe Przedszkole udział w spotkaniach będzie bezpłatny. Po każdym spotkaniu Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń.

Rozwój to podstawa

Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej, pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych, wdrożenie w nowe systemy i formy pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych, ćwiczenia w zakresie popularnych zabaw ruchowych, muzycznych, paluszkowych, plastycznych, technicznych oraz ogólnorozwojowych, rozwój kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia dzięki spotkaniom ze specjalistami w dziedzinie wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, a także pożyteczny kontakt ze środowiskiem nauczycieli przedszkoli w Polsce – to tylko niektóre rezultaty przyłączenia się wychowawców przedszkoli do programu Wzorowe Przedszkole.

Postępy na co dzień

Współpracując z nauczycielami przedszkoli, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci w polskich przedszkolach poza granicami RP. Jesteśmy przekonani, że planowanie działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin, serdecznie zachęcamy do współpracy!