WYPOSAŻENIE WNĘTRZA DOMU GOSPODARCZEGO, OBOK DOMU JÓZEFA MACKIEWICZA.


W 2023 roku Fundacja Wileńszczyzna podjęła się zaaranżowania wnętrza budynku gospodarczego, który znajduje się obok „Mackiewiczówki”.  

Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się wyposażyć wspomniany budynek niezbędne meble, sprzęty AGD oraz stworzyć biuro dla administratora domu w Czarnym Borze. Podjęcie tych prac stanowiło istotny krok w kierunku prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pracy Twórczej im. Józefa Mackiewicza. 

Organizacja naukowych spotkań, konferencji i warsztatów wymagała odpowiedniej infrastruktury i zaplecza sanitarno-gospodarczego. Choć są to aspekty prozaiczne to z pewnością dbałość o nie, pozwoliła na otwarcie miejsca związanego z pisarzem, dla szerszego grona społeczności akademickiej, naukowej czy też harcerskiej. Stworzyła także szansę, ażeby ów centrum kulturalne stało się ważnym celem turystycznym na terenie Wileńszczyzny. 

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Koordynator projektu