Dzień dziecka, 2022


Tegoroczna akcja „Dzień Dziecka” to inicjatywa, której głównym zadaniem było zorganizowanie i umożliwienie uczczenia Dnia Dziecka przez małych rodaków z domów dziecka na Wileńszczyźnie w sposób wyjątkowy, zabawny i edukacyjny.


Projekt ,,Dzień Dziecka dla przedszkolaków z 5 przedszkoli polskich oraz dla dzieci z 3 domów dziecka”, 2022

Dzięki finansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pomocy Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” w dniu 12 listopada 2022 roku Fundacja Wileńszczyzna (VsI Vilniaus krasto fondas) zrealizowała kolejną edycję projektu „Dzień Dziecka”. Tym razem w projekcie wzięła udział rekordowa ilość uczestników – około 150 osób z Wileńszczyzny!

Dzieci z domów dziecka na Antokolu, z Niemenczyna, Święcian i Podbrodzia oraz z 5 polskich przedszkoli z rejonów wileńskiego, trockiego i solecznickiego mieli możliwość w aktywny sposób spędzić czas, rozpoczynając dzień wizytą w kowieńskim parku rozrywki „Uno Park”. W projekcie wzięli też udział wolontariusze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, którzy czynnie pomagali przy organizacji wydarzenia oraz przygotowali program integracyjny dla dzieci, aby zintegrować polskie dzieci z różnych środowisk społecznych.

Po wspólnym obiedzie, dzieci i ich opiekunowie pełni wrażeń udali się do swoich domów.

Mamy nadzieję, że w taki sposób spędzony czas był miłą i aktywną rozrywką dla dzieci oraz czekanym odpoczynkiem dla wychowawców.

Jesteśmy pewni, że taki dzień był potrzebny dla obopólnych relacji między polskimi dziećmi z różnych środowisk społecznych na Litwie i efektywnie spędzony czas zostanie w pamięci jako niezapomniane wspomnienie z dzieciństwa.

Fundacja Wileńszczyzna dziękuje wszystkim placówkom, które zgłosiły się do udziału w tej pięknej inicjatywie. Realizacja tego projektu umożliwiła beneficjentom odczuć prawdziwą radość z bycia dzieckiem.

Projekt jest finansowany przez Kancelarię Prezesów Rady Ministrów w ramach zadania pomoc Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Koordynator projektu