Zarząd

Mirosław Ciunowicz

Prezes Fundacji Wileńszczyzna

Koordynatorzy projektów

Barbara Kasperska

Koordynator Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego

Ewelina Borkowska

Kierownik merytoryczny realizowanych projektów edukacyjnych, charytatywnych i aktywizujących Polonię na Litwie

Joanna Zawalska

Koordynator projektów edukacyjnych, charytatywnych i aktywizujących Polonię na Litwie

Wolontariusze

Aleksandra Adamczyk

Antoni Ciunowicz

Artur Wołczek

Ewald Satkiewicz

Mirosław Bieraza

Monika Rzeszowska