Info Wilno


Fundacja Wileńszczyzna realizowała projekt pt. “Info Wilno”, który miał na celu wzmocnienie potencjału medialnego środowiska Polaków na Litwie poprzez przygotowanie zasobów kadrowo-technicznych dla tworzonej w kolejnych latach telewizji skierowanej do litewskiej Polonii. 

W ekstremalnie krótkim czasie przeprowadzono prace przygotowujące do utworzenia regularnej telewizji informacyjno-publicystycznej skierowanej do Polaków na Litwie. Głównym priorytetem tych prac było zrekrutowanie, przeszkolenie zespołu oraz przygotowanie i wyposażenie studia, newsroomu. Sformatowano także główne produkty telewizyjne (program informacyjny oraz programy publicystyczne), zakreślono wieloletnią strategię rozwoju telewizji na kolejne lata. Dzięki temu, na bazie naszego projektu, w oparciu o jego koncepcję, zasoby kadrowe oraz techniczne, powstała i działa do dnia dzisiejszego TVP Wilno.  

Nasze działania doprowadziły do takiego wzmocnienia potencjału medialnego środowiska Polaków na Litwie, że można było na jego podstawie stworzyć telewizję i w ten sposób zapewnić trwałość efektów projektu, a przede wszystkim zrealizować bardzo istotny długofalowy cel, jakim było uruchomienie polskiej telewizji na Litwie oraz stworzenie możliwości rozwojowych dla młodych Polaków mieszkających na Litwie. 

Ten fundamentalny etap realizowany był do końca lutego 2019 r. pod nadzorem Pełnomocnika Zarządu TVP, Fundacji Wileńszczyzna i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Koordynator projektu