Utrzymanie Domu Józefa Mackiewicza


W 2023 roku minęło dokładnie 10 lat od nabycia przez „Fundację Wileńszczyzna” domu znakomitego pisarza Józefa Mackiewicza. Na przestrzeni tej dekady „Mackiewiczówka” uległa wielu przeobrażeniom. W ostatnim roku mieliśmy możliwość szczególnej troski o posiadłość, realizując projekt pt. “UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE DOMU JÓZEFA MACKIEWICZA NA LITWIE”, którego celem było zrealizowanie dalszych prac związanych z zachowaniem  nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym. Głównym celem działań było stworzenie w domu Mackiewicza Ośrodka Pracy Twórczej, które skupiać będzie wokół siebie lokalną społeczność polonijną, uczniów, harcerzy, środowisko akademickie. Istotna jest też popularyzacja samej postaci pisarza, jego życia i twórczości. Posłużyło temu również nabycie przez fundację  publikacji, materiałów archiwalnych i zdjęć związanych z Józefem Mackiewiczem, a m. in.  kopii rękopisu podania o odroczenie obowiązkowej służby wojskowej Józefa Mackiewicza.

Wszystkie wysiłki związane  z projektem pozwoliły, aby ten biało-czerwony „punkt” na mapie Litwy odwiedziło w 2023 roku ponad 500 osób. Odbywały się tu różnorodne warsztaty, szkolenia i konferencje. Wnętrza budynku stały się również miejscem nagrań programu „Rozmowy w Mackiewiczówce”, realizowanych przez TVP Wilno.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Koordynator projektu