“Dobro się pomnaża, kiedy się je dzieli.”

 

Wspierając Fundację Wileńszczyzna pomagasz potrzebującym dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia na Wschodzie, wspierasz edukację polonijną i dbasz o polskie dziedzictwo kulturowe na Litwie. 

 

Fundacja działa na wielu obszarach i oprócz chęci niesienia pomocy są potrzebne również środki finansowe. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, dlatego to od naszych Darczyńców zależy na jaką skalę możemy realizować działania i cele statutowe. 

Organizacje pozarządowe nie potrzebują wielkich kwot, ale potrzebują systematycznego wsparcia, które pozwoli zaplanować pomoc. Tu najprostszym i najwygodniejszym dla Was jako Darczyńców rozwiązaniem, jest po prostu ustawienie stałego, comiesięcznego przelewu na niewielką, nie bolącą kwotę. 

Umożliwiając wpłacenia darowizn online, wychodzimy z propozycją do tych, którzy nie mają zbyt dużo czasu, aby angażować się np. jako wolontariusz, ale pragną zaspokoić swoją potrzebę czynienia dobra. Po wpłaceniu darowizny zaufanej organizacji, która potrafi ukierunkować pomoc, masz wpływ na to, na co idą przekazywane przez Ciebie pieniądze. 

 

Dzięki możliwościom, jakie oferuje dzisiejszy świat wirtualny dobroczynność stała się niezwykle prosta.

 

Możesz przekazać darowiznę w sposób tradycyjnego przelewu:

Nr konta: 17 1090 2590 0000 0001 2414 5141

Odbiorca: FUNDACJA WILEŃSZCZYZNA UL. KANONIA 20/22 lok.16 00-278 WARSZAWA

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe Fundacji Wileńszczyzna

 

 

Dziękuję, że zdecydowałeś się pomóc w realizowaniu naszych działań! 

Dzięki Tobie i takim Darczyńcom jak Ty zmienimy na lepsze środowisko polonijne na Litwie. Twój szlachetny gest potrafi zmienić wiele. 

Z głębi serca dziękujemy. Witaj w rodzinie Fundacji Wileńszczyzna!

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Wileńszczyzna z siedzibą w Warszawie (00-248) przy ul. Kanonia 20/22 lok.16. Przysługują Ci prawa dostępu do swoich danych, ich poprawiania bądź usunięcia. Dowiedz się więcej, jak przetwarzamy Twoje dane. ->

Polityka prywatności

Fundacja Wileńszczyzna szanuje prawo każdego Użytkownika do prywatności. Przykładamy ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

 

Administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Fundację Wileńszczyzna, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest Fundacja Wileńszczyzna z siedzibą przy ul. Kanonia 20/22 w Warszawie (00-278).

W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem sekretariat@wilenszczyzna.org.pl lub na wskazany adres pocztowy naszej siedziby.

Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
 • podmiotom prowadzącym portale społecznościowe, takie jak Facebook.

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest wykorzystywana od momentu jej opublikowania.

Obecna Polityka Prywatności może być zmieniana. O dokonanych zmianach poinformujemy Państwo na naszej stronie internetowej.

 

Prawa, które Ci przysługują

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.

Wobec tego informujemy, że każdemu przysługuje:

 • prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu, do innej organizacji;
 • prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolne podanie danych

Dane podajesz dobrowolnie w każdym przypadku. Nigdy nie wymuszamy ich podania, jednakże możliwość skorzystania z niektórych usług jest faktycznie możliwa dopiero po ich podaniu lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi. Np. jeśli chcesz otrzymywać informacje o podejmowanych przez nas działaniach na maila, abyśmy mogli zrealizować Twoją prośbą, będziemy musieli otrzymać od Ciebie adres e-mail, na który przedmiotowe informacje będą przesyłane.