Prace wykończeniowe posiadłości Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze

W podwileńskiej miejscowości Czarny Bór powstaje Ośrodek Pracy Twórczej im. Józefa Mackiewicza upamiętniający postać artysty i idee jego twórczości. W przyszłości będzie to muzeum pisarza i jego twórczości, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, centrum naukowe dla uczniów i młodzieży akademickiej, dające możliwość wymiany doświadczeń, poznania i…


W podwileńskiej miejscowości Czarny Bór powstaje Ośrodek Pracy Twórczej im. Józefa Mackiewicza upamiętniający postać artysty i idee jego twórczości.

W przyszłości będzie to muzeum pisarza i jego twórczości, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, centrum naukowe dla uczniów i młodzieży akademickiej, dające możliwość wymiany doświadczeń, poznania i zrozumienia dorobku pisarza, a także nowego spojrzenia na współczesną Polskę i Polaków.

Realizacja ratunkowych prac remontowo-konserwatorskich prowadzona przez Fundację Wileńszczyzna w Czarnym Borze na Litwie rozpoczęły się w 2013 roku i trwają do dziś. Mają na celu uchronienie przed dewastacją i popadnięciem w ruinę zabytkowego domu pisarza. Budynek jest jedynym chronionym prawem i objętym ochroną konserwatorską obiektem, bezpośrednio związanym z życiem i twórczością pisarza i publicysty.

Projekty współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2020 roku przyczyniły się do zbliżenia się o krok do realizacji celu i przeznaczenia tego budynku – jego udostępnieniu lokalnej polskiej społeczności na Litwie. Zakup podstawowych mebli i rzeczy umożliwi przeprowadzenie już pierwszych spotkań i szkoleń, które liczymy, że uda się zorganizować w 2021 roku.

 

Projekty zostały współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących pomocy Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku.